** Stand-Up Coaching

Stand-up CoachingĀ® is een werkvorm die Guido Thys ontwikkeld heeft om een beperkt publiek met gelijkaardige vragen/uitdagingen hands-on zeer praktische en meteen toepasbare handreikingen te bieden.

Een sessie kan in-company of per open inschrijving gehouden worden, voor MTs, afdelingen, innovatieteams, etc.

Vooraf stellen we duidelijk vast wat het thema van de sessie is. De meest uiteenlopende onderwerpen zijn geschikt:

- Wat meten we nu precies met Twitter en andere sociale media?
- Welke innovatie krijgt de prioriteit?
- Wat worden de doelen van het Customer Contact Center?
- Deugen onze structuur en/of strategie nog, en zo nee, wat zijn opties?
- Etc.

De sessie begint met een focusrondje: alle deelnemers geven in hun eigen woorden weer wat het thema en het doel van de sessie is. Storende onenigheid wordt weggewerkt.
Vervolgens geeft Guido Thys kort een stukje 'theoretische' input uit de literatuur, cases en actualiteit. Deelnemers gaan aan de slag om dit op hun uitdaging toe te passen. Brainstorms, vragen en hobbels brengen de discussie op gang en geregeld worden ijkmomenten ingebouwd om het behalen van het einddoel zeker te stellen.

Stand-up CoachingĀ® is een gulden middenweg tussen verscheidene media en kanalen:

- boeken en managementbladen: vaak te abstract en moeilijk meteen in de praktijk toe te passen. Guido Thys vat voor u echter de relevante literatuur bondig samen;
- managementpublicaties en '“sites: gaan meestal uit van producten, diensten en methoden en niet van concrete vragen. De inhoud van een Stand-up CoachingĀ® sessie stellen we echter samen in functie van uw concrete vraag/uitdaging;
- consultancy: gaat meestal uit van een bepaalde methode of aanpak en probeert het probleem daarin te passen. In deze sessies is uw probleemstelling echter het uitgangspunt;
- individuele coaching: doet geen recht aan het groepsproces zodat anderen de gevonden oplossingen vaak niet accepteren. Een Stand-up CoachingĀ® sessie is daarentegen integraal groepswerk.

Tijdens een Stand-up CoachingĀ® sessie staat de vraag van de deelnemers centraal, worden theorie en instrumenten slechts aangereikt in de mate waarin ze een antwoord geven op de vraag, en werkt de hele groep door tot er een aanvaardbare oplossing uit de bus komt. Na afloop van de sessie heeft de groep een antwoord op de vraagstelling en is er een actielijst opgesteld voor het concrete vervolg.

kenmerken:  Bij deze presentatie komt het met name op de boodschap aan, humor speelt geen noemenswaardige rol.
doelgroep: 
interactie:  ja
maatwerk:  ja