Correlatie is nog geen causaliteit

Mijn strijd tegen nutteloze en valse redeneringen is nog steeds in volle gang.

Dat twee verschijnselen simultaan optreden, heet "correlatie". Dat er een correlatie is tussen twee fenomenen betekent nog niet dat er "causaliteit" is, dit wil zeggen: dat het ene het gevolg is van het andere.

Enkele voorbeelden:
Zegt het voort!

(lees verder)